Servizos Administrativos

Área Académica – Posgrao e Doutoramento

Campus Universitario Lagoas-Marcosende
36310 Vigo, Pontevedra
Teléfono: +34 986 818 628

Xefes de Negociado de Estudos de Mestrado e Doutoramento:

David Monroy Soage
enderezo electrónico: eei.master@uvigo.es
Teléfono: +34 986 818 627

Ana Belén García Alonso
enderezo electrónico: eei.doutoramento@uvigo.es
Teléfono: +34 986 818 638

Xefa de Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento:

Cristina Morgadas Lois
enderezo electrónico: eei.master@uvigo.es; eei.doutoramento@uvigo.es,
Teléfono: +34 986 818 638

Conserxería

Campus Universitario Lagoas-Marcosende
36310 Vigo, Pontevedra
Teléfono: +34 986 812 200
Fax: +34 986 812 201
enderezo electrónico: eei.conserxeria.campus@uvigo.es

Escola Internacional de Doutoramento

Universidade de Vigo