Indicadores

 Curso 2014/2015
 
Oferta de prazas
20
Demanda
18
Nº de estudantes matriculados de novo ingreso
18
Nº total de estudantes matriculados
26
% de estudantes extranxeiros matriculados
7,69
% de estudantes procedentes doutras universidades
0
% de estudantes matriculados a tempo parcial
26,92
% de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
15,38
% de estudantes do programa que realizaron estadías de investigación
7,69
Satisfación dos doutorandos cos estudos no primeiro ano
3,3
Satisfación dos doutorandos cos estudos no terceiro ano
4,1