Perfil de ingreso recomendado

Co obxecto de que os alumnos fagan un aproveitamento adecuado dos seus estudos de doutoramento no Programa de Doutoramento en Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria, recoméndanse os seguintes perfís de ingreso:

  • Estar en posesión dun título de Grao Universitario regulado polo R.D. 1393/2007 e estar en posesión do título de Mestrado Universitario en Enxeñería Industrial pola Universidade de Vigo
  • Estar en posesión dunha titulación de ciclo largo regulada pola Lei de Reforma Universitaria (LRU), tal como Enxeñeiro Industrial, Enxeñeiro de Telecomunicacións, Enxeñeiro de Minas, Licenciado en Ciencias Físicas, Licenciado en Ciencias Químicas.