Recursos Materiais

Unha das características principais das titulacións do ámbito da enxeñería é o seu carácter experimental. Isto fai que o papel das infraestructruras sexa de gran importanciano desenvolvemento das actividades. Durante os últimos anos a Escola de Enxeñería Industrial realizou grandes inversións nas dotacións das aulas, tanto docentes como informáticas, e tamén nos laboratorios, tanto da área científica como tecnolóxica, dispoñendo dun equipamento moderno acorde coas esixencias actuais.

A Escola de Enxeñería Industrial conta con máis de 550 postos informáticos nas aulas, ademáis de dous servidores e un aula virtual para un total de 50 usuarios ou sesións.

Ademáis das instalacións da Escola (ver detalle aquí), existen laboratorios de investigación nas seguintes liñas:

 • Novos materiais
 • Tecnoloxía Enerxética
 • Enxeñería de corrosión e materiais
 • Aplicacións industriais dos láseres
 • Enerxía solar e refrixeración
 • Enxeñería mecánica e automoción
 • Electrotecnia e redes eléctricas
 • Deseño industrial
 • Enxeñería química, enerxética e ambiental
 • Metroloxía óptica
 • Enxeñería de sistemas e automática
 • Deseño e automatización de sistemas avanzados
 • Tecnoloxía electrónica de potencia
 • Control non lineal
 • Enxeñería dos procesos de fabricación
 • Robótica e sistemas intelixentes
 • Deseño microelectrónico
 • Mecánica de fluídos computacional