Competencias Transversais

  1. Desenvolvemento da capacidade de traballo en equipos pluridisciplinares.
  2. Desenvolvemento de habilidades de transferencia de coñecemento usando diferentes ferramentas ou soportes de presentación e difusión.