Indicadores

 Curso 2015/2016
Oferta de prazas
20
Demanda
18
Nº de estudantes matriculados de novo ingreso
17
Nº total de estudantes matriculados
38
% de estudantes extranxeiros matriculados
10,53
% de estudantes procedentes de outras universidades
5,88
% de estudantes matriculados a tempo parcial
42,1
% de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
15,79
% de estudantes do programa que realizaron estadías de investigación
7,89
% de directores de tese con sexenios vivos
85,11
Satisfación dos doutorandos cos estudos no primeiro ano
3,3
Satisfación dos doutorandos cos estudos no terceiro ano
4,12