Mobilidade

A CAPD preocúpase pola mobilidade dos estudantes de doutoramento. As súas actividades, relacionadas coa mobilidade, xestiónanse en colaboración cos órganos da Universidade de Vigo que coordinan, de forma centralizada, os programas de mobilidade.

Neste sentido, existen mecanismos de xestión da mobilidade, tanto a nivel nacional como internacional, que se desenvolven segundo programas cuxas características e requisitos son públicos e están dispoñibles de forma centralizada, xestionados no marco do Vicerreitorado con competencias en mobilidade.

Máis información

Bolsas de mobilidade para asistencia a congresos e estadías
Consulta a convocatoria

Programas de mobilidade internacional
Consulta os programas

Axudas de mobilidade do Plan de axudas á investigación
Consulta as axudas