Oferta formativa

A Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo integra as antigas Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Industrial e Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais, e adícase á ensinanza no ámbito da Enxeñería Industrial a través dunha oferta educativa versátil e actual dos seus diferentes graos, mestrados e programas de doutoramento.

Estudos oficiais de grao da EEI (240 créditos ECTS)

Dobres Graos

Mestrados Académicos

Mestrados Galicia 2030

Mestrados especialistas (60 créditos ECTS)

A oferta educativa actual complétase con diferentes mestrados profesionalizantes interrelacionados co sector empresarial de Galicia:

Programas de doutoramento

A fase de investigación realízase a través dos programas de doutoramento, todos eles distinguidos coa “Mención hacia la Excelencia” polo Ministerio de Educación: