Mestrado en Dirección e Innovación da Cadea de Subministración

Secretaría do Mestrado

Tel: (+34) 986 812 220

e-mail: mastercadenadesuministro@uvigo.es

http://mastercadenadesuministro.webs.uvigo.es

Área de Posgrao

Tel: (+34) 986 818 627

e-mail: eei.master@uvigo.es

Este mestrado pretende proporcionar aos asistentes as aptitudes para afrontar os retos que a súa actividade profesional depárelles e os coñecementos necesarios para analizar, diagnosticar e resolver os diferentes tipos de problemas que se expoñen nas áreas de compras, produción e distribución física.

O perfil profesional de xestor e director das diferentes áreas da cadea de subministración é moi demandado entre os diferentes sectores empresariais. Entre estes sectores atópanse, entre outros, as empresas industriais ou transformadoras en diferentes áreas de actividade (como o automóbil e toda a súa industria auxiliar, a alimentación, a madeira, o téxtil, o naval…), as empresas de servizos (entre eles o transporte e/ou almacenaxe), os provedores de sistemas de información e comunicacións ou das infraestruturas terrestres, marítimas e aéreas. Todo iso xustifica o impacto socioeconómico que pretende alcanzar este Mestrado no contexto empresarial, particularmente o galego, ao que se dirixe de forma natural.

Ademais dos aspectos anteriores, a realización de Prácticas en Empresa permitirá ao alumnado recentemente graduado acceder inmediatamente ao mundo laboral, sendo capaz de testar de primeira man a aplicabilidade dos contidos do Mestrado.