Docencia en inglés para o curso 2022/2023

Para o curso 2022/2023 a Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo ten previsto un programa de docencia en inglés.

Este programa impartirase, tanto en grao como en mestrado, nos seguintes grupos:

  • 1º curso: en tódolos graos (grupo E), Sede Campus
  • 2º curso: Grao en Enxeñería Mecánica (grupo 2º M1), Sede Campus
  • 2º curso: Grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais (grupo 2º T1), Sede Cidade
  • 3º curso: Grao en Enxeñería Mecánica (grupo 3º M1), Sede Campus
  • 3º curso: Grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais (grupo 3º T1),  Sede Cidade
  • 4º curso: Grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais (grupo X1), Sede Cidade
  • 4º curso: en tódolos graos (grupo X1), ambas Sedes
  • 1º curso: Mestrado de Enxeñería Industrial (grupo MII), Sede Campus
  • 2º curso: Mestrado de Enxeñería Industrial (grupo MII), Sede Campus
Código Materia ECTS Cuad. Grupo
1º Curso – Tódos os Graos (Sede Campus)
GXXX101  Expresión gráfica 9.0 1ºE
GXXX102  Física: Física I 6.0 1ºE
 GXXX103  Matemáticas: álxebra e estatística 9.0 1ºE
GXXX104  Matemáticas: Cálculo I (non se oferta no 23/24) 6.0 1ºE
 GXXX201  Introducción á xestión empresarial 6.0 1ºE
 GXXX202  Física: Física II 6.0 1ºE
 GXXX203  Informática: informática para a enxeñería 6.0 1ºE
 GXXX204  Cálculo II e ecuacións diferenciais 6.0 1ºE
 GXXX205  Química: química 6.0 1ºE
2º  Curso – Grao en Enxeñería Mecánica (Sede Campus)
G380306  Teoría de máquinas e mecanismos (non se oferta no 23/24) 6.0 2º M1
G380401  Tecnoloxía medioambiental (non se oferta no 23/24) 6.0 2º M1
G380301  Ciencia e tecnoloxía dos materiais (non se oferta no 23/24) 6.0 2º M1
G380402  Resistencia de materiais (non se oferta no 23/24) 6.0 2º M1
G380404  Tecnoloxía electrónica (non se oferta no 23/24) 6.0 2º M1
G380405  Mecánica de fluídos (non se oferta no 23/24) 6.0 2º M1
     2º Curso – Grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais (Sede Cidade)
G363301  Ciencia e tecnoloxía dos materiais 6.0 2º T1
G363302  Fundamentos de teoría de circuítos e máquinas eléctricas 6.0 2º T1
G363303  Teoría de máquinas e mecanismos 6.0 2º T1
G363401  Tecnoloxía electrónica 6.0 2º T1
G363403  Mecánica de fluídos 6.0 2º T1
G363404  Resistencia de materiais 6.0 2º T1
  3º Curso – Grao en Enxeñería Mecánica (Sede Campus)
G380502  Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais 9.0 3º M1
G380602  Enxeñería gráfica 6.0 3º M1
   3º Curso – Grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais (Sede Cidade)
G363501  Electrotecnia aplicada 6.0 3º T1
G363502  Enxeñería de materiais 6.0 3º T1
G363503  Física III 6.0 3º T1
G363504  Turbomáquinas hidráulicas 6.0 3º T1
G363602  Deseño e ensaio de máquinas 6.0 3º T1
G363603  Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais 6.0 3º T1
G363604  Enxeñería de fabricación 6.0 3º T1
G363605  Máquinas eléctricas 6.0 3º T1
G363606  Tecnoloxía química 6.0 3º T1
4º Curso – Grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais (Sede Cidade)
 G363701  Instrumentación electrónica 6.0 4ºX1
 G363702  Oficina técnica 6.0 4ºX1
 G363703  Tecnoloxía medioambiental 6.0 4ºX1
 G363704  Tecnoloxía térmica 6.0 4ºX1
 G363705  Sistemas eléctricos 6.0 4ºX1
4º Curso – Todos os Graos (Ambas sedes)
 GXXX905  Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos   técnicos 6.0 4ºX1
GXXX908  Tecnoloxía láser 6.0 4ºX1
GXXX903  Inglés técnico I 6.0 4ºX1
GXXX904  Inglés técnico II 6.0 4ºX1
GXXX991  Traballo fin de grao 6.0 4ºX1
 1º Curso – Mestrado Enxeñería Industrial (Sede Campus)
V04M141114  Cálculo de máquinas 3.00 MII
V04M141104  Ampliación de física 6.00 MII
V04M141115  Tecnoloxía térmica II 3.00 MII
V04M141222  Proxectos de enxeñería 3.00 MII
V04M141215  Instalacións e innovación industrial 6.00 MII
V04M141218  Deseño de sistemas electrónicos industriais  4.5 MII
V04M141216  Tecnoloxía térmica II 3.0 MII
V04M141203  Cálculo de máquinas avanzado 3.0 MII
V04M141214  Cálculo de máquinas 3.0 MII
2º Curso – Mestrado Enxeñería Industrial (Sede Campus)
V04M141339  Tecnoloxía láser aplicada á produción industrial 4.5 MII
V04M141314  Deseño industrial 6.0 MII
V04M141316  Deseño de maquinaria asistido 6.0 MII
V04M141337  Instalacións e innovación industrial 6.0 MII
V04M141341  Motores térmicos 4.5 MII
V04M141318  Proxectos de enxeñería 3.0 MII
V04M141402  Traballo fin de mestrado 24.0 MII