Graos

A Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo imparte ensinanzas no ámbito da Enxeñería Industrial a través dunha oferta educativa versátil e actual dos seus diferentes graos. Dando resposta ás novas necesidades e demandas da sociedade, a Escola incorporou á súa oferta formativa o Grao en Enxeñería Biomédica.

Na Sede Cidade, impártense os seguintes Graos:

Na Sede Campus, impártense os seguintes: