Planificación Académica

A organización docente apróbase pola Comisión Permanente do Centro antes do comezo de cada curso académico, de tal xeito que os estudantes poidan dispoñer daquela información relativa ao desenvolvemento da actividade académica antes de formalizar a súa matrícula. É moi importante estar atento a esta información ao longo do curso por si se tivese producido algún axuste ou modificación por causas sobrevidas.

Dadas as circunstancias excepcionais nas que se enmarca a actividade docente como consecuencia da situación sanitaria, a Escola aprobou na súa Comisión permanente do 9 de outubro un protocolo para o desenvolvemento da docencia nas titulacións da escola. Consideramos que  este protocolo é unha ferramenta fundamental para que todas as persoas que formamos parte da EEI saibamos como actuar ante as diferentes casuísticas que se poidan presentar, sempre tratando de dar o enfoque máis axeitado. Podes consultalo na seguinte ligazón: Protocolo desenvolvemento docencia.

Aulas virtuais ‘campus remoto’

Dibujito rojoSalas do profesorado

Dibujito rojoSalas Sede Campus

Dibujito rojoSalas Sede Cidade

Dibujito rojoAcceso Campus Remoto

Planificación Académica Curso 2020/2021

Como consecuencia da Resolución Reitoral do 27 de xaneiro de 2021 para a adecuación da actividade docente ás novas restricións adoptadas pola Xunta de Galicia, a Comisión permanente da Escola na reunión extraordinaria celebrada o 02 de febreiro de 2021, aprobou importantes cambios na planificación académica que xa podes consultar neste apartado.

Dibujito rojoCalendario Académico (C.P. 02/02/2021)

Dibujito rojoHorarios (C.P. 02/02/2021)

Dibujito rojoCalendario de Exames (C.P. 02/02/2021)

Dibujito rojoPrácticas de Campo e Saídas de Estudos

Planificación Académica Curso 2019/2020

A Comisión Permanente da EEI acordou na súa sesión extraordinaria do 20 de abril, a consecuencia da suspensión das actividades presenciais polo estado de alarma sanitaria, o atraso das probas finais en dúas semanas.

Dibujito rojoCalendario Académico Modificado!!

Dibujito rojoHorarios

Dibujito rojoCalendario de Exames Modificado!!

Dibujito rojoPrácticas de Campo e Saídas de Estudos