Academic Planning

A organización docente apróbase pola Comisión Permanente do Centro antes do comezo de cada curso académico, de tal xeito que os estudantes poidan dispoñer daquela información relativa ao desenvolvemento da actividade académica antes de formalizar a súa matrícula. É moi importante estar atento a esta información ao longo do curso por si se tivese producido algún axuste ou modificación por causas sobrevidas.

Desde a Escola, séguese a traballar para que a actividade docente póidase desenvolver garantindo a seguridade de todas as persoas e co mellor aproveitamento posible. Para elo, lémbrase a importancia de cumprir os protocolos establecidos polas autoridades competentes en cada momento.

Aulas virtuais ‘campus remoto’

Dibujito rojoSalas do profesorado

Dibujito rojoSalas Sede Campus

Dibujito rojoSalas Sede Cidade

Dibujito rojoAcceso Campus Remoto

Planificación Académica Curso 2021/2022

Dibujito rojoCalendario Académico

Dibujito rojoHorarios

Dibujito rojoCalendario de Exames

Dibujito rojoPrácticas de Campo e Saídas de Estudos

Planificación Académica Curso 2020/2021

Como consecuencia da Resolución Reitoral do 27 de xaneiro de 2021 para a adecuación da actividade docente ás novas restricións adoptadas pola Xunta de Galicia, a Comisión permanente da Escola na reunión extraordinaria celebrada o 02 de febreiro de 2021, aprobou importantes cambios na planificación académica que xa podes consultar neste apartado.

Dibujito rojoCalendario Académico (C.P. 02/02/2021)

Dibujito rojoHorarios (C.P. 02/02/2021)

Dibujito rojoCalendario de Exames (C.P. 02/02/2021)

Dibujito rojoPrácticas de Campo e Saídas de Estudos