Academic Planning

A organización docente apróbase pola Comisión Permanente da Escola antes do comezo de cada curso académico, de tal xeito que os estudantes poidan dispoñer daquela información relativa ao desenvolvemento da actividade académica antes de formalizar a súa matrícula. É moi importante estar atento a esta información ó longo do curso por se se tivese producido algún axuste ou modificación por causas sobrevidas.

Desde a Escola, séguese a traballar para que a actividade docente póidase desenvolver garantindo a seguridade de todas as persoas e co mellor aproveitamento posible. Para elo, lémbrase a importancia de cumprir os protocolos establecidos polas autoridades competentes en cada momento.

Aulas virtuais ‘campus remoto’

Dibujito verdeSalas do profesorado

Dibujito verdeSalas Sede Campus

Dibujito verdeSalas Sede Cidade

Dibujito verdeAcceso Campus Remoto

Planificación Académica curso 2021/22

Dibujito verdeElección de Grupo

Dibujito verdeActividades de acollida

Dibujito verdeCalendario Académico

Dibujito verdeHorarios

Dibujito verdeCalendario Exames

Dibujito verdeGuías Docentes

Planificación Académica curso 2020/21

Como consecuencia da Resolución Reitoral do 27 de xaneiro de 2021 para a adecuación da actividade docente ás novas restricións adoptadas pola Xunta de Galicia, a Comisión permanente da Escola na reunión extraordinaria celebrada o 02 de febreiro de 2021, aprobou importantes cambios na planificación académica que xa podes consultar neste apartado.

Dibujito verdeElección de Grupo

Dibujito verdeActividades de acollida

Dibujito verdeCalendario Académico (C.P. 02/02/2021)

Dibujito verdeHorarios (C.P. 02/02/2021)

Dibujito verdeCalendario Exames (C.P. 02/02/2021)

Dibujito verdeGuías Docentes