Curso de adaptación aos graos

Se xa tes o título de Enxeñeiro Técnico Industrial, podes realizar o curso ponte para obter o título de Graduado.

Para o curso 2021/2022 impartirase na modalidade semipresencial. Soamente haberá clases de prácticas con horarios compatibles coa actividade profesional.

Admisión e Matrícula para o curso 2021/2022

Primeiro prazo:

Prazo de presentación de solicitudes: do 1 de xuño ao 12 de xullo de 2021. As solicitudes presentaranse vía electrónica  a través da Sede Electrónica
Publicación de listaxes provisionais de solicitudes admitidas a trámite: 14 de xullo de 2021
Prazo de presentación de reclamacións: do 15 o 16 de xullo de 2021
Publicación de listaxes definitivas de solicitudes admitidas a trámite: 19 de xullo de 2021
Publicación de listaxes provisionais de persoas admitidas a matricularse: 21 de xuño de 2021
Prazo de presentación de reclamacións: o 22 e 23 de xullo de 2021
Publicación de listaxes definitivas de persoas admitidas a matricularse: 27 de xullo de 2021.

Matrícula: do 30 de agosto ao 15 de setembro de 2021.

No caso de haber menos persoas admitidas que prazas ofertadas nos cursos ponte os centros poderán admitir solicitudes fóra de prazo sempre que a admisión poida ser resolta e a matrícula formalizada antes de que remate o período ordinario de matrícula indicado no apartado P.8.

Listaxes admitidos e excluídos

Dibujito rojoResolución listaxe provisoria solicitudes admitidas a trámite

Dibujito rojoListaxe provisoria solicitudes admitidas a trámite

Dibujito rojoResolución listaxe provisoria persoas admitidas a matricularse

Dibujito rojoListaxe provisoria de personas admitidas a matricularse