Curso de adaptación aos graos

Se xa tes o título de Enxeñeiro Técnico Industrial, podes realizar o curso ponte para obter o título de Graduado.

Para o curso 2023/2024 impartirase na modalidade semipresencial. Soamente haberá clases de prácticas con horarios compatibles coa actividade profesional.

Admisión e Matrícula para o curso 2023/2024

Prazo de presentación de solicitudes: do 1 de xuño ao 15 de xullo de 2023. As solicitudes presentaranse vía electrónica  a través da Sede Electrónica.

Publicación de listaxes provisionais de solicitudes admitidas, excluídas e de agarda: Como máximo o 22 de xullo de 2023 no taboleiro electrónico da sede electrónica.

Prazo de presentación de reclamacións: antes do 26 de xullo de 2023 a través da Sede electrónica.

Publicación de listaxes definitivas de admitidos, excluídos e de agarda: antes do 04 de agosto de 2023.

Matrícula: do 23 de agosto ao 11 de setembro de 2023.

Listaxes admitidos e excluídos

Dibujito rojoResolución listaxe provisoria persoas admitidas a matricularse

Dibujito rojoListaxe provisoria de personas admitidas a matricularse

Dibujito rojoResolución definitiva de admitidos para matricularse

Dibujito rojoListaxe definitiva de persoas admitidas para matricularse