Formalización TFG/TFM en empresa

Proceso para a formalización dun TFG/TFM en empresa

Unha vez que o estudante contactou cunha empresa e definiron o tema e o título do TFG/TFM, o estudante seleccionará un titor académico quen, a  través da secretaría virtual, creará unha nova oferta de TFG/TFM, para a súa aprobación pola Comisión Permanente da EEI.

Para a formalización do traballo deberán seguirse os seguintes pasos:

  1. Deberá comprobarse se a empresa ten asinado un convenio de cooperación coa UVigo, específico para a realización de TFG/TFM. Este convenio é distinto ao que se pide para a realización de prácticas en empresa.
   https://www.uvigo.gal/es/estudiar/empleabilidad/practicas/convenios-practicas

    

   Se a empresa non ten asinado o convenio, deberá enviar un correo a: eei.empresas@uvigo.es, indicando o nome completo da empresa e un enderezo de correo electrónico.

 1. Formalizar o TFG/TFM, para elo deberase cubrir e asinar o documento de formalización. Este documento, unha vez cuberto e asinado, enviarase a: eei.centro.departamentos@uvigo.es e a empresa quedarase cunha copia.

Ata que este último documento non estea asinado, non se poderá comezar a actividade na empresa. Este documento é o que dá vixencia aos seguros contratados pola UVigo.