Management Team

Director: D. Juan E. Pardo Froján

Secretario: D. Pablo Izquierdo Belmonte eei.asuntosxerais@uvigo.es

Subdirectores:

Planificación e Plans de Estudo: D. Celso Fernández Silva eei.planificacion@uvigo.es

Calidade e Innovación Educativa: D. Rafael Verdugo Matés eei.calidade@uvigo.es

Proxección Institucional e Alumnado: D. Mohamed Boutinguiza Larosi eei.alumnado@uvigo.es

Planificación e Organización Docente: Dª. Mª Gloria Fiestras Janeiro eei.orgdocente.cidade@uvigo.es

Xestión e Organización Docente: Dª. Ana Mª Mejías Sacaluga eei.orgdocente.campus@uvigo.es

Relacións Internacionais: Dª. Cristina Trillo Yáñez eei.exteriores@uvigo.es

Relacións coas Empresas: D. Luis E. Eguizábal Gándara eei.empresas@uvigo.es

Posgrao e Doutoramento: D. Rafael Comesaña Piñeiro eei.posgrado@uvigo.es

Infraestruturas Sede Cidade: D. Francisco Rodríguez Castro eei.infraestruturas.cidade@uvigo.es

Infraestruturas Sede Campus: D. Antonio Riveiro Rodríguez eei.infraestruturas.campus@uvigo.es