Planificación Académica

A organización docente apróbase pola Comisión Permanente da Escola antes do comezo de cada curso académico, de tal xeito que os estudantes poidan dispoñer daquela información relativa ao desenvolvemento da actividade académica antes de formalizar a súa matrícula. É moi importante estar atento a esta información ao longo do curso por se se tivese producido algún axuste ou modificación por causas sobrevidas.

Aulas virtuais ‘campus remoto’

Dibujito verdeSalas do profesorado

Dibujito verdeSalas Sede Campus

Dibujito verdeSalas Sede Cidade

Dibujito verdeAcceso Campus Remoto

Planificación Académica curso 2023/24

Dibujito verdeElección de Grupo

Dibujito verdeActividades de acollida

Dibujito verdeCalendario Académico

Dibujito verdeHorarios

Dibujito verdeCalendario Exames

Dibujito verdeGuías Docentes

Documentos e enlaces