Titulacións impartidas

A Escola de Enxeñería Industrial da Universidad de Vigo integra as antigas Escolas Universitarias de Enxeñería Técnica Indutrial e Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais, e adícase á ensinanza no ámbito da Enxeñería Industrial a través dunha oferta educativa versátil e actual dos seus diferentes graos, mestrados e programas de doutoramento.

Estudos oficiais de grao da EEI (240 créditos ECTS)

Dobres Graos

Mestrados Académicos

Mestrados especialistas (60 créditos ECTS)

A oferta educativa actual complétase con diferentes mestrados de carácter especialista interrelacionados co sector empresarial de Galicia:

Mestrados Galicia 2030

Programas de doutoramento

A fase de investigación realízase a través dos programas de doutoramento, todos eles distinguidos coa “Mención hacia la Excelencia” polo Ministerio de Educación: