Calendario de Exames

Curso 2021/2022

O calendario de exames para o curso 2021/2022 foi aprobado pola Comisión Permanente da Escola de Enxeñería Industrial o 21/06/2021.

É importante permanecer atentos á web  para estar informados de calquera modificación que se poida producir.

Titulacións de Grao

Dibujito verdeGraos Sede Cidade

Dibujito verdeGraos Sede Campus

Dibujito verdePCEO: Dobres graos

Dibujito verdeCurso de Adaptación ao Grao

 

Titulacións de Mestrado

Dibujito verdeMestrado Enxeñería Industrial

 

Curso 2020/2021

O calendario de exames para o curso 2020/2021 foi aprobado pola Comisión Permanente da Escola de Enxeñería Industrial o 27/07/2020. Como consecuencia da Resolución Reitoral do 27 de xaneiro de 2021 para a adecuación da actividade docente ás novas restricións adoptadas pola Xunta de Galicia, a Comisión permanente da Escola na reunión extraordinaria celebrada o 02 de febreiro de 2021, aprobou uns novos calendarios de exames que xa podes consultar neste apartado.

Titulacións de Grao

Dibujito verdeGraos Sede Cidade

Dibujito verdeGraos Sede Campus

Dibujito verdeCurso de Adaptación ao Grao

 

Titulacións de Mestrado

Dibujito verdeMestrado Enxeñería Industrial