¿Por que elixirnos?

Oferta formativa

Porque temos unha ampla oferta educativa no ámbito tecnolóxico que aporta unha formación multidisciplinar, práctica e de calidade ós nosos alumnos.

Experiencia

Porque temos máis de 111 anos de historia na ensinanza da disciplina da Enxeñería Industrial.

Instalacións

Porque a Escola non é só un centro de estudos senón un espazo multidisciplinar. Dispoñemos de numerosas instalacións que che resultarán útiles durante o teu período de formación (seminarios, aulas informáticas, laboratorios tecnolóxicos, salas de estudo, biblioteca,…)