Software

No recopilatorio de software da Universidade de Vigo pódese atopar o software de uso cotiá que os servizos informáticos poñen a disposición da comunidade universitaria. Para poder acceder á este recopilatorio é necesario dispor dunha conta de correo da universidade (tipo usuario@uvigo.es ou usuario@alumnos.uvigo.es).

Por outra banda, a Escola de Enxeñería Industrial ten subscritos diferentes convenios que posibilitan aos alumnos dispor de licenzas para o uso de certos programas.

En particular, a EEI ten acordos campus para a utilización por parte de todos os alumnos para os seguintes programas:

  • Matlab / Simulink (Acordo con Mathworks)
  • Labview / Multisim (Acordo con National Instruments)
  • Cype Ingenieros (Acordo con Cype Ingenieros Consultores)
  • Microsoft Imagine X
  • Autodesk (programas liberados para a comunidade universitaria)

Estes acordos contemplan, nalgúns casos, cursos de formación on-line e soporte técnico.

Ao igual que para o software corporativo da universidade, é necesario dispor dunha conta de correo da universidade (tipo usuario@uvigo.es ou usuario@alumnos.uvigo.es)