Infraestruturas

Unha das características das titulacións do ámbito da enxeñería é o seu carácter experimental. Isto fai que o papel das infraestruturas sexa de gran importancia no desenvolvemento das actividades.

Durante os últimos anos a EEI realizou grandes investimentos nas dotacións das aulas informáticas e dos laboratorios, tanto da área científica como tecnolóxica, dispoñendo dun equipamento moderno acorde coas esixencias actuais. A EEI conta con máis de 550 postos informáticos nas aulas, ademais de dous servidores e unha aula virtual para un total de 50 usuarios ou sesións.

Dentro das infraestruturas da EEI, cabe destacar: