Area Académica – Graos

SEDE CIDADE

Rúa Conde de Torrecedeira nº 86
36208 Vigo, Pontevedra
Teléfono: +34 986 813 643
Fax: +34 986 813 644

Xefas de Negociado de Estudos de Grao

Araceli Dorrio Rodríguez,
enderezo electrónico: eei.xna.cidade@uvigo.es,
Teléfono: +34 986 813 670

Eva María Rodríguez Gómez,
enderezo electrónico: eei.xna.cidade@uvigo.es,
Teléfono: +34 986 813 670

SEDE CAMPUS

Campus Universitario Lagoas-Marcosende
36310 Vigo, Pontevedra
Teléfono: +34 986 812 202
Fax: +34 986 812 109

Xefas de Negociado de Estudos de Grao

Ana Belén Ramos Alleres,
enderezo electrónico: eei.xna.campus@uvigo.es,
Teléfono: +34 986 814 075

Marta Seoane Vietez,
enderezo electrónico: eei.xna.campus@uvigo.es,
Teléfono: +34 986 814 075

Xefa de Área de Estudos de Grao

María José Vidal Abad,
enderezo electrónico: eei.xaa.cidade@uvigo.es,
Teléfono: +34 986 812 203 / +34 986 813 669