Aulas de Estudo

Dado que a formación dos alumnos é a razón de ser da EEI, existen zonas de lectura e de reunión onde os alumnos poden levar a cabo as súas tarefas ou realizar traballos en equipo.

Tamén dispoñen dunha aula de libre acceso dotada con máis de 30 equipos informáticos e impresora para que poidan complementar as actividades de clase sen necesidade de dispor de equipos propios.

biblioteca