Visión 2020-2030 da Escola de Enxeñería Industrial

A EEI é un Centro que, estando aberto ao mundo, é líder e referente na Enxeñería Industrial de Galicia e o Noroeste Peninsular, en canto a empregabilidade do noso alumnado e relación coa industria, empresas e organismos relacionados, pola nosa oferta académica adaptada ás necesidades da contorna empresarial e pola investigación práctica e aplicada.

Seremos unha comunidade universitaria integrada por estudantes, persoal de administración e servizos e profesorado implicados na calidade do servizo da Escola de Enxeñería Industrial (EEI) e con alto sentido de pertenza.

O lema aspiracional que guía o noso propósito resúmese en:

SER A MELLOR ESCOLA DE ENXEÑERÍA INDUSTRIAL PARA GALICIA