Area Económica

SEDE CIDADE

Rúa Conde de Torrecedeira nº 86
36208 Vigo, Pontevedra
Teléfono: +34 986 813 987
Fax: +34 986 813 644

SEDE CAMPUS

Campus Universitario Lagoas-Marcosende
36310 Vigo, Pontevedra
Teléfono: +34 986 812 207
Fax: +34 986 814 076

 

Xefa da Área Económica:

Mercedes Palanca González,
enderezo electrónico: eei.areaeconomica@uvigo.es,
Tel: +34 986 813 987

Xefas de Negociado Area Económica:

Mª Paz Iglesias Puga,
enderezo electrónico: eei.areaeconomica@uvigo.es,
Tel: +34 986 812 207

Práxedes Cuñago Méndez,
enderezo electrónico: eei.areaeconomica@uvigo.es,
Tel: +34 986 812 207

Mª Begoña González Alberte,
enderezo electrónico: eei.areaeconomica@uvigo.es,
Tel: +34 986 812 207

Documentos e enlaces