Aulas e Seminarios

A EEI conta cunha ampla capacidade para a impartición da docencia dispondo de aulas de gran capacidade para aqueles grupos de maior tamaño e para aquelas actividades (cursos, seminarios,…) dirixidos a grandes grupos.

Ademáis, tamén conta cun importante número de seminarios para actividades máis específicas nas que é máis aconsellable a dinámica de grupos e unha maior interrelación entre o alumno e o profesor. 

 

aula1 aula2

seminario1 seminario2

 

Información detallada sobre as aulas e seminarios

Dibujito azulSede Campus

Dibujito azulSede Cidade