Area de Apoio a Centro e Departamentos

SEDE CAMPUS

Xefa da Área:

Julia Mencía Castro,
enderezo electrónico: eei.centro.departamentos@uvigo.es,
Tel: +34 986 813 583

Xefas de Negociado:

Sol Amorín González,
enderezo electrónico: eei.centro.departamentos@uvigo.es,
Tel: +34 986 813 583

María Isabel Alonso García,
enderezo electrónico: eei.centro.departamentos@uvigo.es,
Tel: +34 986 813 583

Postos base:

Beatriz Varela Fernando,
enderezo electrónico: eei.centro.departamentos@uvigo.es,
Tel: +34 986 812 211

Silvia Rodríguez Taboada,
enderezo electrónico: eei.centro.departamentos@uvigo.es,
Tel: +34 986 812 211

 

SEDE CIDADE

Xefa de Negociado:

Luz Mª Fernández Massaguer
enderezo electrónico: eei.centro.departamentos@uvigo.es,
Tel: +34 986 813 988

Xefa de Negociado de Asuntos Xerais

María Cruz Hernández Núñez
enderezo electrónico: eei.asuntosxerais@uvigo.es,
Tel: +34 986 813 689