Area de Apoio a Centro e Departamentos

SEDE CAMPUS

Xefa da Área:

Julia Mencía Castro,
enderezo electrónico: eei.centro.departamentos@uvigo.gal,
Tel: +34 986 813 583

Xefas de Negociado:

Mª Luz Pereira Barbosa,
enderezo electrónico: eei.centro.departamentos@uvigo.gal,
Tel: +34 986 813 583

Rosa Mª Estévez Fernández,
enderezo electrónico: eei.centro.departamentos@uvigo.gal,
Tel: +34 986 813 583

Postos base:

Beatriz Varela Fernando,
enderezo electrónico: eei.centro.departamentos@uvigo.gal,
Tel: +34 986 812 211

SEDE CIDADE

Xefa de Negociado:

Luz Mª Fernández Massaguer
enderezo electrónico: eei.centro.departamentos@uvigo.gal,
Tel: +34 986 813 988

Xefa de Negociado de Asuntos Xerais

María Cruz Hernández Núñez
enderezo electrónico: eei.asuntosxerais@uvigo.gal,
Tel: +34 986 813 689