Docencia en inglés para o curso 2016/2017

Para o curso 2016/2017 a Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo ten previsto un programa de docencia en inglés.

Este programa impartirase, tanto en Grao como en Mestrado, nos seguintes grupos:

  • 1º curso: en tódolos Graos (grupo C), Sede Campus
  • 2º curso: Grao en Enxeñería Mecánica (grupo 2º M1), Sede Campus
  • 2º curso: Grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais (grupo 2º T1), Sede Cidade
  • 2º curso: Grao en Enxeñería en Química Industrial (grupo 2º T1), Sede Cidade
  • 3º curso: Grao en Enxeñería Mecánica (grupo 3º M1), Sede Campus
  • 3º curso: Grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais (grupo 3º T1),  Sede Cidade
  • 4º curso: en tódolos Graos (grupo X1), ambas Sedes
  • 1º curso: Mestrado de Enxeñería Industrial (grupo MII), Sede Campus
  • 2º curso: Mestrado de Enxeñería Industrial (grupo MII), Sede Campus

 

Código Materia
ECTS Cuad. Grupo
1º Curso – Tódolos Graos (Sede Campus)
V12-GXXX101  Expresión Gráfica 9.00 1ºC
 V12-GXXX103  Matemáticas: álxebra e estatística
9.00 1ºC
 V12-GXXX203  Informática: informática para a enxeñería 6.00 1ºC
 V12-GXXX205  Química: química 6.00 1ºC
2º  Curso – Grao en Enxeñería Mecánica (Sede Campus)
G380302  Termodinámica e transmisión de calor 6.0 2º M1
G380401  Tecnoloxía medioambiental 6.0 2º M1
G380301  Ciencia e tecnoloxía dos materiais 6.0 2º M1
G380402  Resistencia de materiais 6.0 2º M1
G380403  Fundamentos de automática 6.0 2º M1
G380404  Tecnoloxía electrónica 6.0 2º M1
G380405  Mecánica de fluídos 6.0 2º M1
     2º Curso – Grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais (Sede Cidade)
G360301  Ciencia e tecnoloxía dos materiais 6.0 2º T1
G360302  Fundamentos de teoría de circuítos e máquinas eléctricas 6.0 2º T1
G360401  Tecnoloxía electrónica 6.0 2º T1
G360404  Resistencia de materiais 6.0 2º T1
  3º Curso – Grao en Enxeñería Mecánica (Sede Campus)  
G380502  Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais 9.0 3º M1
G380602  Enxeñería gráfica 6.0 3º M1
   3º Curso – Grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais (Sede Cidade) 
G360501  Electrotecnia aplicada 6.0 3º T1
G360503  Física III 6.0 3º T1
G360603  Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais 6.0 3º T1
G360605  Máquinas eléctricas 6.0 3º T1
4º Curso – Tódolos Graos (Ambas sedes)
 V12-GXXX905  Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos 6.0 4ºX1
V12-GXXX908  Tecnoloxía Láser 6.0 4ºX1
V12-GXXX903  Inglés Técnico I 6.0 4ºX1
V12-GXXX904  Inglés Técnico II 6.0 4ºX1
V12-GXXX991  Traballo fin de grao 6.0 4ºX1
 1º Curso – Mestrado Enxeñería Industrial (Sede Campus)
V04-M141114  Cálculo de máquinas 3.00 MII
V04-M141104  Ampliación de física 6.00 MII
V04-M141115  Tecnoloxía térmica II 3.00 MII
V04-M141222  Proxectos de enxeñería 3.00 MII
V04-M141215  Instalacións e innovación industrial 6.00 MII
V04-M141218  Deseño de sistemas electrónicos industriais  4.5 MII
V04-M141216  Tecnoloxía térmica II 3.0 MII
2º Curso – Mestrado Enxeñería Industrial (Sede Campus)
V04-M141339  Tecnoloxía láser aplicada á produción industrial 4.5 MII
V04-M141314  Deseño industrial 6.0 MII
V04-M141316  Deseño de maquinaria asistido 6.0 MII
V04-M141337  Instalacións e innovación industrial 6.0 MII
V04-M141341  Motores térmicos 4.5 MII
V04-M141318  Proxectos de enxeñería 3.0 MII
V04-M141318  Traballo de fin de mestrado 24.0 MII