Calendario de Exames

Curso 2023/2024

O calendario de exames para o curso 2023/2024 foi aprobado pola Comisión Permanente da Escola de Enxeñería Industrial do días 14 de xullo de 2023.

É importante permanecer atentos á web para estar informados de calquera modificación que se poida producir.

Titulacións de Grao

Dibujito rojoGraos Sede Cidade

Dibujito rojoGraos Sede Campus

Dibujito rojoCurso de Adaptación ao Grao

 

Titulacións de Mestrado

Dibujito rojoMestrados en Enxeñería Biomédica e en Enxeñería Industrial

Dibujito rojoMestrado en Fabricación Aditiva (conxunto coa Universidade da Coruña.)