Competencias Persoais

  1. Desenvolverse en contextos nos que hai pouca información específica.
  2. Encontrar as preguntas chave que hai que responder para resolver un problema complexo.
  3. Deseñar, crear, desenvolver e emprender proxectos novedosos e innovadores no seu ámbito de coñecemento.
  4. Traballar tanto en equipo como de forma autónoma nun contexto internacional ou multidisciplinar.
  5. Integrar coñecementos, enfrentarse á complexidade e formular xuizos con información limitada.
  6. A crítica e defensa intelectual de solucións.