Calidade

Os sistemas de Garantía de Calidade do Programa de Doutoramento son responsabilidade da Comisión Académica e están integrados no Sistema de Garantía de Calidade da Escola Internacional de Doutoramento (EIDO).

A Comisión Académica establece os mecanismos de información sobre o desenvolvemento do programa de doutoramento, incluíndo a mobilidade dos estudantes e os resultados obtidos. A Comisión Académica analiza os aspectos antes mencionados e decide sobre a orientación e desenvolvemento do programa, excepto a súa supresión que será responsabilidade da Universidade de Vigo en base á normativa da Comunidade Autónoma.