Horarios

Co obxecto de garantir que todos os alumnos matriculados poidan acceder ás actividades de formación complementaria, incluíndo aqueles alumnos matriculados a tempo parcial, os cursos impartiranse en horario de tarde para ser compatibles coa actividade profesional.

A Comisión Académica publicará con antelación suficiente a planificacón académica.

Dibujito azulPlanificación Académica curso 2022/2023

Dibujito azulPlanificación Académica curso 2021/2022

Dibujito azulPlanificación Académica curso 2020/2021

Dibujito azulPlanificación Académica curso 2019/2020

Dibujito azulPlanificación Académica curso 2018/2019

Dibujito azulPlanificación Académica curso 2017/2018

Dibujito azulPlanificación Académica curso 2016/2017