Perfil de egreso

Doutor pola Universidade de Vigo cunha formación avanzada, de carácter multidisciplinar, orientada a promover a investigación no campo das novas tecnoloxías e os procesos industriais.

Trátase dun especialista e investigador práctico de alto nivel técnico e científico que aplica os métodos analíticos da enxeñería industrial, desenvolve investigación aplicada, e aplica a tecnoloxía para resolver problemas complexos, achegando novo coñecemento e solucións no campo das tecnoloxías avanzadas e os procesos industriais.