Comisión Académica

A Comisión Académica deste Programa de Doutoramento estará formada polos seguintes membros:

Presidente: Juan María Pou Saracho

Secretario: Jaime Sieres Atienza

Vogal: 

Titular: Alicia Cachafeiro López

Suplente: Antón Martínez Martínez

Vogal:

Titular: Carmen María Abreu Fernández

Suplente: Mª Julia Cristóbal Ortega

Vogal:

Titular: Antonio Barreiro Blas

Suplente: Enrique Paz Domonte

Vogal:

Titular: Juan José Rodríguez Andina

Suplente: José Fariña Rodríguez

Vogal:

Titular: Antonio Fernández Otero (miembro Comisión de Garantía de Calidad da EEI)

Suplente: Carlos Garrido Suárez