Indicadores

 Curso 2021/2022
 
Oferta de prazas
20
Demanda
9
Nº de estudantes matriculados de novo ingreso
8
Nº total de estudantes matriculados
40
% de estudantes extranxeiros matriculados
17,5
% de estudantes procedentes de outras universidades
37,5
% de estudantes matriculados a tempo parcial
55
% de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
7,5
Nº de teses defendidas
5
Grao de satisfacción dos doutorandos cos estudos no primeiro ano
4,33
Grao de satisfacción dos doutorandos cos estudos no terceiro ano
4,54