Datos básicos do título

O obxectivo do programa de doutoramento é ofrecer unha formación multidisciplinar aos enxeñeiros e licencaidos que se decidan pola realización dunha Tese Doutoral no ámbito dos procesos avanzados e as tecnoloxías industriais.

O presente programa susténtase na experiencia docente, investigadora e de transferencia de tecnoloxía de máis de 40 profesores da Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo.

sede_campus

SEDE CAMPUS

Rúa Maxwell, s/n.
Campus Universitario Lagoas-Marcosende
36310 Vigo, Pontevedra
Teléfono: +34 986 812 200
Fax: +34 986 812 201

Latitude: 42.16829108715647 (42º 10′ 5.85″ N)
Lonxitude: -8.688998516882293 (8º 41′ 20.39″ W)

Descrición do título

Denominación do título
Programa de Doutoramento en Investigación en Tecnoloxías e Procesos avanzados pola Universidade de Vigo

Código RUCT
5600933

Rama de coñecemento
Enxeñería e Arquitectura

Código ISCED
Enxeñería e profesións afíns

Número de prazas ofertadas
20 prazas

Centro responsable do título
Escola Internacional de Doutoramento (EIDO)

Coordinación do título
Juan María Pou Saracho
Escola de Enxeñería Industrial

Data de verificación do título
25/09/2013

Data de autorización no DOGA
05/12/2013 (DOGA 20/12/2013)

Data de aprobación polo consello de ministros
21/02/2014

Mención cara a la Excelencia del Ministerio de Educación
MEE2011-0569. PROGRAMA OFICIAL DE DOUTORAMENTO EN INVESTIGACIÓN EN TECNOLOXÍAS E PROCESOS AVANZADOS NA INDUSTRIA
Resolución de 6 de outubro de 2011, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se concede a Mención cara a Excelencia aos programas de doutoramento das universidades españolas. BOE de 11 de marzo de 2014