Valores da Escola de Enxeñería Industrial

O desenvolvemento da nosa Misión e o avance cara á nosa Visión como Escola, deben realizarse no marco duns principios e valores que os Grupos de Interese debemos compartir no posible e convertelos así en parte esencial da nosa cultura. Os catro principios fundamentais que apoiarán o desenvolvemento da nosa Misión e Visión son: Innovación na ensinanza En programas, contidos, medios docentes, formatos de ensinanza…, que son continuamente revisables para adaptalos ás necesidades e últimas tendencias. Colaboración Estamos convencidos de que a nosa Misión e Visión requiren a suma de competencias de todos aqueles que teñan algo que aportar e …

Continuar lendo

Eleccións dos membros da Comisión Permanente da EEI (2023)

Xunta Electoral O director: Juan E. Pardo Froján O secretario: Pablo Izquierdo Belmonte Persoal docente e investigador: Titular: Eduardo Martínez Brey Suplente 1: María Cristina Trillo Yáñez Suplente 2: Jacobo Porteiro Fresco Suplente 3: Manuel Doiro Sancho Suplente 4: Alejandro Pereira Domínguez Estudantes: Titular: Pablo Mosteiro Lareo Suplente 1: Aitor Barbudo Sampedro Suplente 2:  Xeila Farrapeira González Suplente 3: Natalia Blanco Piñeiro Suplente 4:  Gonzalo García Rodríguez Persoal de administración e servizos: Titular: Julia Mencía Castro Suplente 1: Ana Belén García Alonso Suplente 2: Cristina Morgadas Lois Suplente 3: Mª José Vidal Abad Suplente 4: Xosé Luciano Otero Caminha Calendario …

Continuar lendo