Acreditacións/Selos

En cumprimento do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, no que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, os títulos serán sometidos a un proceso de seguimento do cumprimento do proxecto contido no plan de estudos verificado polo Consello de Universidades. Atendendo o cumprimento desta ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, todas as titulacións da EEI foron sometidas aos correspondentes procesos de acreditación que garanten o correcto desenvolvemento dos estudos e o cumprimento do proxecto formativo para que o alumnado que as curse acade os resultados de aprendizaxe  e as competencias recollidas nos plans de estudos. Asemade, todas as …

Continuar lendo

Préstamo computadores

A Escola de Enxeñería Industrial pon ao dispor do seu alumnado un servizo de préstamo de portátiles co obxecto de que poidan desenvolver aquelas actividades académicas que sexan susceptibles do uso dun equipo informático e non se dispoña do mesmo. Dado que o número de unidades é limitado, as solicitudes deste servizo atenderanse de acordo cos medios dispoñibles. Por iso, é moi importante que se faga un uso responsable do mesmo para que se poidan beneficiar todas aquelas persoas que teñen realmente unha necesidade e que lles resulta imprescindible dispoñer dun equipo para o desenvolvemento das actividades ou tarefas que …

Continuar lendo

Plan de Prevención para o Control Sanitario (PPCS)

Protocolos de actuación. Medidas de seguridade e hixiene Debido á situación sanitaria na que nos atopamos, no curso 2020/21 toda a comunidade universitaria deberá coñecer e cumprir os protocolos establecidos no Plan de Prevención para o Control Sanitario elaborado pola EEI. Trátase dun conxunto de medidas de seguridade e hixiene e recomendacións sobre o desenvolvemento da docencia, cuxa observación nos corresponde a todos (profesorado, alumnado persoal de administración e servizos…) O papel de cada un de nós no cumprimento deste plan de prevención é esencial para garantir que a docencia poida transcorrer dun xeito seguro dentro da situación na que …

Continuar lendo

Plan de prevención e control sanitario fronte á covid-19

Contactos COVID da Escola No caso de estar afectado, por favor, debes comunicalo ao responsable COVID do teu centro: Sede Cidade: eei-cidade.covid19@uvigo.es Sede Campus: eei-campus.covid19@uvigo.es Cumpre as 3M: Máscara, Mans limpas e Metros de seguridade. Que debemos saber? Neste curso 2020/21, seguindo as recomendacións do Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, do Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, da Consellería de Sanidade e da Secretaria Xeral de Universidades, e co obxectivo de dar a coñecer a información técnica e operativa sobre as medidas de prevención e hixiene fronte ao SARS-Cov-2, durante a actividade deste curso 2020-2021, na Universidade de …

Continuar lendo

Documentación Eleccións á Dirección da EEI 2020

Xunta electoral O director: Juan E. Pardo Froján O secretario: Pablo Izquierdo Belmonte Persoal docente e investigador: Titular: Luis Diéguez González Suplente 1: Francisco Rodríguez Castro Suplente 2: Joaquín Baltasar Collazo Rodríguez Estudantes: Titular: Andrea Fernández Montenegro Suplente 1: Ariel Prado Camargo Suplente 2: Patricia Laura Rodríguez Rodríguez Persoal de administración e servizos: Titular: Fernando Martínez García Suplente 1: Alicia Costas González Suplente 2: Marta Seoane Viétez Calendario electoral 17-07-2020: Publicación dos censos provisionais 20-07-2020 ao 23-09-2020: Prazo de reclamacións aos censos provisionais (Non computan os días non lectivos dos meses de xullo, agosto e setembro) 25-09-2020: Publicación dos censos definitivos 28-09-2020 ao 30-09-2020: Prazo de presentación de candidaturas …

Continuar lendo

Eleccións Director EEI 2020

Calendario e censo electoral provisional. O venres 17 de xullo de 2020 da comezo o proceso electoral para a elección do director da EEI coa publicación do calendario e dos censos provisionais dos distintos sectores e colectivos da EEI. Ábrese un prazo de reclamacións aos devanditos censos a partir do vindeiro luns día 20 de xullo e ata o 23 de setembro, ao non computar os días non lectivos dos meses de xullo, agosto e setembro. Pode consultarse toda a información na seguinte ligazón: Eleccións director EEI 2020.

Continuar lendo

Xornada Virtual Portas Abertas

O 16 de xullo celebrarase unha nova edición desta xornada da EEI A Xornada de Portas Abertas é unha oportunidade única para coñecer de preto a EEI, unha Escola cunha ampla experiencia e prestixio nos estudos de Enxeñería Industrial con titulacións adaptadas ás esixencias da sociedade e preparada para os retos e os desafíos do futuro. Nestes momentos tan complexos nos que nos atopamos, o sector industrial desempeña un papel esencial para garantir o mantemento do noso tecido produtivo. Os enxeñeiros industriais van desempeñar un papel de grande relevancia no desenvolvemento da nosa industria e da nosa sociedade. Este ano, …

Continuar lendo

Eleccións Xunta Escola

Proclamación de candidaturas Pasados os prazos establecidos, e de acordo ao aprobado na sesión da Xunta Electoral da EEI do pasado venres 3 de xullo, as candidaturas definitivas pasan a ser membros electos da Xunta de Escola da EEI polos correspondentes sectores. Lembramos aos membros electos que non pertenzan actualmente á Xunta de Escola, contacten coa dirección do centro (eei.secretario@uvigo.es) para seren engadidos ao listado de distribución da devandita Xunta. Pode consultarse toda a información na seguinte ligazón: Eleccións Xunta Escola.

Continuar lendo