Eleccións á Xunta de Escola 2022

Sorteo da Xunta Electoral O xoves 17 de febreiro de 2022, ás 9:32 horas, previa difusión pública a través das listas de distribución da EEI, na Sala de Audiovisuais da Sede Campus, procedeuse ao sorteo público da Xunta Electoral da EEI. Segundo o artigo 4 da “Normativa para a elección de membros das Xuntas de Centro” aprobada polo Consello de Goberno da Universidade de Vigo, na súa sesión do 11 de decembro de 2003 a Xunta Electoral está composta por: a) O Decano ou decana ou persoa que exerza a dirección do centro, que a preside b) O Secretario ou …

Continuar lendo