Eleccións dos membros da Comisión Permanente e da Xunta de Titulación da EEI (2021)

Xunta Electoral O director: Juan E. Pardo Froján O secretario: Pablo Izquierdo Belmonte Persoal docente e investigador: Titular: Luis Diéguez González Suplente 1: Francisco Rodríguez Castro Suplente 2: Joaquín Baltasar Collazo Rodríguez Estudantes: Titular: Andrea Fernández Montenegro Suplente 1: Ariel Prado Camargo Suplente 2: Patricia Laura Rodríguez Rodríguez Persoal de administración e servizos: Titular: Fernando Martínez García Suplente 1: Alicia Costas González Suplente 2: Marta Seoane Viétez Calendario electoral Segundo o aprobado na sesión ordinaria da Xunta Electoral celebrada o 27 de maio de 2021, o calendario electoral queda como segue: 31 de maio de 2021: Publicación dos censos provisionais 1 ao 4 de xuño de 2021: Reclamacións aos …

Continuar lendo

Documentación Eleccións á Dirección da EEI 2021

Xunta electoral O director: Juan E. Pardo Froján O secretario: Pablo Izquierdo Belmonte Persoal docente e investigador: Titular: Luis Diéguez González Suplente 1: Francisco Rodríguez Castro Suplente 2: Joaquín Baltasar Collazo Rodríguez Estudantes: Titular: Andrea Fernández Montenegro Suplente 1: Ariel Prado Camargo Suplente 2: Patricia Laura Rodríguez Rodríguez Persoal de administración e servizos: Titular: Fernando Martínez García Suplente 1: Alicia Costas González Suplente 2: Marta Seoane Viétez Calendario electoral 05-02-2021: Publicación dos censos provisionais 08-02-2021 ao 10-02-2021: Prazo de reclamacións aos censos provisionais 12-02-2021: Publicación dos censos definitivos 15-02-2021 ao 17-02-2021: Prazo de presentación de candidaturas 19-02-2021: Proclamación provisional de candidaturas 22-02-2021 ao 24-02-2021: Prazo de reclamacións ás candidaturas …

Continuar lendo

Acreditacións/Selos

En cumprimento do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, no que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, os títulos serán sometidos a un proceso de seguimento do cumprimento do proxecto contido no plan de estudos verificado polo Consello de Universidades. Atendendo o cumprimento desta ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, todas as titulacións da EEI foron sometidas aos correspondentes procesos de acreditación que garanten o correcto desenvolvemento dos estudos e o cumprimento do proxecto formativo para que o alumnado que as curse acade os resultados de aprendizaxe  e as competencias recollidas nos plans de estudos. Asemade, todas as …

Continuar lendo

Préstamo computadores

A Escola de Enxeñería Industrial pon ao dispor do seu alumnado un servizo de préstamo de portátiles co obxecto de que poidan desenvolver aquelas actividades académicas que sexan susceptibles do uso dun equipo informático e non se dispoña do mesmo. Dado que o número de unidades é limitado, as solicitudes deste servizo atenderanse de acordo cos medios dispoñibles. Por iso, é moi importante que se faga un uso responsable do mesmo para que se poidan beneficiar todas aquelas persoas que teñen realmente unha necesidade e que lles resulta imprescindible dispoñer dun equipo para o desenvolvemento das actividades ou tarefas que …

Continuar lendo