Erasmus-prácticas 2020/21

Aberto prazo presentación solicitudes Está publicada a convocatoria Erasmus-prácticas para realizar estadías no curso 20-21 en empresas, universidades, centros de investigación e outras institucións da Unión Europea e países acollidos ao programa Erasmus+. A duración mínima da estadía é de 2 meses e esta poderá iniciarse a partir do 15/10/2020. A data límite de presentación de solicitudes é o 27 de xullo de 2020. Documentos e enlaces Máis información sobre a convocatoria

Continuar lendo

Destinos Erasmus Prácticas

Listado orientativo de destinos nos que facer unha estadía práctica e desenvolver un traballo que dé lugar a un TFG / TFM. Para máis información sobre as posibilidades e condicións concretas de cada destino debes comunicarte coa persoa de contacto correspondente.   GETI: Grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais GEEIA: Grao en Enxeñería en Electrónica Industrial e Automática GEE: Grao en Enxeñería Eléctrica GEM: Grao en Enxeñería Mecánica GEQI: Grao en Enxeñería Química Industrial GEOI: Grao en Enxeñería en Organización Industrial MEI: Mestrado de Enxeñería Industrial   País Universidade Persoa de contacto Requisitos da bolsa e/ou perfil     Alemania …

Continuar lendo

Buscadores

Erasmusintern Ispo.co Estadías en Airbus Programas de prácticas de Bosch Car Multimedia Portugal Estadías prácticas na Universidade de Lisboa Estadías prácticas na Università degli studi di Catania (Italia) Student internships – Agencia Espacial Europea (ESA) Zodiac aerospace Programa de prácticas de Rolls Royce – prácticas de verán (10 semanas) e de 12 meses Estadías prácticas na Universidade Tomas Bata de Zlin (República Checa) Estadías prácticas en Eindhoven Universität Stuttgart – Institute of Robust Power Semiconductor Systems Estadías en Eslovaquia

Continuar lendo