Indicadores

 Curso 2019/2020   Oferta de prazas 20 Demanda 6 Nº de estudantes matriculados de novo ingreso 3 Nº total de estudantes matriculados 31 % de estudantes extranxeiros matriculados 12,90 % de estudantes procedentes de outras universidades 0 % de estudantes matriculados a tempo parcial 41,94 % de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral 12,90 % de estudantes do programa que realizaron estadías de investigación 3,23 % de directores de tese con sexenios vivos 89,58 Nº de teses defendidas 2 % de egresados que están traballando 100 % de egresados que están traballando en función do nivel de doctor 100 % …

Continuar lendo

Indicadores

 Curso 2018/2019 Oferta de prazas 20 Demanda 10 Nº de estudantes matriculados de novo ingreso 6 Nº total de estudantes matriculados 34 % de estudantes extranxeiros matriculados 11,76 % de estudantes procedentes de outras universidades 0 % de estudantes matriculados a tempo parcial 35,29 % de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral 20,59 % de estudantes do programa que realizaron estadías de investigación 8,82 % de directores de tese con sexenios vivos 91,67 Nº de teses defendidas 8 % de egresados que están traballando 100 % de egresados que están traballando en función do nivel de doctor 87,50 % de …

Continuar lendo

Mencións especiais

MENCIÓN DE DOUTORAMENTO INTERNACIONAL O título de doutor poderá incluír a mención dun doutoramento internacional no anverso, sempre que concorran as seguintes circunstancias: Que durante a etapa de realización da tese o/a doutorando/a tivese unha estancia mínima de tres meses fóra de España nunha institución de ensino superior ou centro de investigación de prestixio, cursando estudos ou realizando traballos de investigación. A estancia e as actividades han de ser avaliadas polo director/a e autorizadas pola CAPD, e incorporaranse ao documento de actividades do doutorando/a. A duración mínima dos períodos computables para a estancia serán catro semanas cando a matrícula neste …

Continuar lendo

Mobilidade

A CAPD preocúpase pola mobilidade dos estudantes de doutoramento. As súas actividades, relacionadas coa mobilidade, xestiónanse en colaboración cos órganos da Universidade de Vigo que coordinan, de forma centralizada, os programas de mobilidade. Neste sentido, existen mecanismos de xestión da mobilidade, tanto a nivel nacional como internacional, que se desenvolven segundo programas cuxas características e requisitos son públicos e están dispoñibles de forma centralizada, xestionados no marco do Vicerreitorado con competencias en mobilidade. Máis información Bolsas de mobilidade para asistencia a congresos e estadías Consulta a convocatoria Programas de mobilidade internacional Consulta os programas Axudas de mobilidade do Plan de …

Continuar lendo

Perfil de egreso

Doutor pola Universidade de Vigo cunha formación avanzada, de carácter multidisciplinar, orientada a promover a investigación no campo das novas tecnoloxías e os procesos industriais. Trátase dun especialista e investigador práctico de alto nivel técnico e científico que aplica os métodos analíticos da enxeñería industrial, desenvolve investigación aplicada, e aplica a tecnoloxía para resolver problemas complexos, achegando novo coñecemento e solucións no campo das tecnoloxías avanzadas e os procesos industriais.

Continuar lendo