Renovación da acreditación

Tras un exhaustivo proceso de avaliación, o Consello de Universidades ditou resolución pola que se renova a acreditación do Programa de Doutoramento en Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria pola Universidade de Vigo. De conformidade co disposto no artigo 10 do Real decreto 99/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan os estudos oficiais de doutoramento, a Universidade de Vigo remitiu á “Secretaría Xeral de Universidades” da “Xunta de Galicia” a solicitude do proposta de renovación da acreditación do título “Programa de Doutoramento en Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria” co fin de que a …

Continuar lendo

Indicadores

 Curso 2021/2022   Oferta de prazas 20 Demanda 9 Nº de estudantes matriculados de novo ingreso 8 Nº total de estudantes matriculados 40 % de estudantes extranxeiros matriculados 17,5 % de estudantes procedentes de outras universidades 37,5 % de estudantes matriculados a tempo parcial 55 % de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral 7,5 Nº de teses defendidas 5 Grao de satisfacción dos doutorandos cos estudos no primeiro ano 4,33 Grao de satisfacción dos doutorandos cos estudos no terceiro ano 4,54

Continuar lendo

Indicadores

 Curso 2020/2021   Oferta de prazas 20 Demanda 19 Nº de estudantes matriculados de novo ingreso 10 Nº total de estudantes matriculados 37 % de estudantes extranxeiros matriculados 13,51 % de estudantes procedentes de outras universidades 0 % de estudantes matriculados a tempo parcial 59,45 % de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral 13,51 % de directores de tese con sexenios vivos 71,74 Nº de teses defendidas 2 Satisfación dos doutorandos cos estudos no primeiro ano 4,1 Satisfación dos doutorandos cos estudos no terceiro ano 4,17

Continuar lendo