Grupos de investigación

Principais grupos de investigación que colaboran co Programa de Doutoramento en Investigación e Tecnoloxías Avanzadas na Industria: Applied Power Electronics Technology (APET) Jesús Doval GandoyURL: apetrg.webs.uvigo.esEmail: apetrg@uvigo.esLiñas: Electrónica de potencia. Enerxías renovables. Calidade da enerxía. Accionamentos eléctricos. Enerxía Eléctrica (en.e) José Cidrás PidreURL: grupo_ene.webs.uvigo.esEmail: grupo_ene@uvigo.esLiñas: Enerxías renovables: simulación e integración en redes eléctricas. Redes de enerxía eléctrica: planificación, análise, control e protección. Tecnoloxía eléctrica. Calidade de Subministración. Sistemas de eficiencia enerxética. Avaliación da eficiencia enerxética en instalacións. Termografía Infravermella de instalacións eléctricas. Aplicacións dos Láseres (LASERON) Juan M. Pou SarachoURL: laseron.webs.uvigo.esEmail: jpou@uvigo.esLiñas: Tratamento de superficies de biomateriais mediante láser. Produción …

Continuar lendo

Trámites

PRINCIPAIS TRÁMITES RECOLLIDOS NO REGULAMENTO DE ESTUDOS DE DOUTORAMENTO DA UNIVERSIDADE DE VIGO: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/368 Artigo 32. COMPROMISO DE SUPERVISIÓN As funcións de supervisión, tutela e seguimento dos/as estudantes reflectiranse nun compromiso de supervisión. O devandito compromiso será asinado por unha representación específica designada pola universidade, o titor/a e o doutorando/a, nun prazo máximo dun mes que contará desde a data de matrícula, e incorporarase a sinatura do director/a no momento da súa designación. Este compromiso de supervisión incorporarase ao documento de actividades do doutorando/a no momento da súa sinatura por todas as persoas implicadas. No compromiso de supervisión especificarase a relación académica entre …

Continuar lendo

Formularios

Dende a siguiente ligazón podes descargar o formulario de COMPROMISO DE DIRECCIÓN DA TESE DOUTORAL: Formulario dirección tese Na páxina da EIDO podes acceder aos formularios xerais.

Continuar lendo

Indicadores

   Curso 2013/2014   Oferta de prazas 20 Demanda 11 Nº de estudantes matriculados de novo ingreso 10 Nº total de estudantes matriculados 10 % de estudantes extranxeiros matriculados 0 % de estudantes procedentes de outras universidades 0 % de estudantes matriculados a tempo parcial 30 % de estudantes do programa que realizaron estadías de investigación 20 Satisfación dos doutorandos cos estudos no primeiro ano 3,3 Satisfación dos doutorandos cos estudos no terceiro ano 4,1  

Continuar lendo

Indicadores

   Curso 2014/2015   Oferta de prazas 20 Demanda 18 Nº de estudantes matriculados de novo ingreso 18 Nº total de estudantes matriculados 26 % de estudantes extranxeiros matriculados 7,69 % de estudantes procedentes de outras universidades 0 % de estudantes matriculados a tempo parcial 26,92 % de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral 15,38 % de estudantes do programa que realizaron estadías de investigación 3,85 Satisfación dos doutorandos cos estudos no primeiro ano 3,3 Satisfación dos doutorandos cos estudos no terceiro ano 4,1  

Continuar lendo

Indicadores

   Curso 2015/2016   Oferta de prazas 20 Demanda 18 Nº de estudantes matriculados de novo ingreso 17 Nº total de estudantes matriculados 38 % de estudantes extranxeiros matriculados 10,53 % de estudantes procedentes de outras universidades 5,88 % de estudantes matriculados a tempo parcial 42,1 % de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral 15,79 % de estudantes do programa que realizaron estadías de investigación 5,26 Nº de directores de tese con sexenios vivos 85,11 Satisfación dos doutorandos cos estudos no primeiro ano 3,3 Satisfación dos doutorandos cos estudos no terceiro ano 4,12  

Continuar lendo