Indicadores

 Curso 2020/2021   Oferta de prazas 20 Demanda 19 Nº de estudantes matriculados de novo ingreso 10 Nº total de estudantes matriculados 37 % de estudantes extranxeiros matriculados 13,51 % de estudantes procedentes de outras universidades 0 % de estudantes matriculados a tempo parcial 59,45 % de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral 13,51 % de directores de tese con sexenios vivos 71,74 Nº de teses defendidas 2 Satisfación dos doutorandos cos estudos no primeiro ano 4,1 Satisfación dos doutorandos cos estudos no terceiro ano 4,17

Continuar lendo

Indicadores

 Curso 2019/2020   Oferta de prazas 20 Demanda 6 Nº de estudantes matriculados de novo ingreso 3 Nº total de estudantes matriculados 31 % de estudantes extranxeiros matriculados 12,90 % de estudantes procedentes de outras universidades 0 % de estudantes matriculados a tempo parcial 41,94 % de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral 12,90 % de estudantes do programa que realizaron estadías de investigación 3,23 % de directores de tese con sexenios vivos 74,47 Nº de teses defendidas 2 % de egresados que están traballando 100 % de egresados que están traballando en función do nivel de doctor 100 % …

Continuar lendo

Indicadores

 Curso 2018/2019 Oferta de prazas 20 Demanda 10 Nº de estudantes matriculados de novo ingreso 6 Nº total de estudantes matriculados 34 % de estudantes extranxeiros matriculados 11,76 % de estudantes procedentes de outras universidades 0 % de estudantes matriculados a tempo parcial 35,29 % de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral 20,59 % de estudantes do programa que realizaron estadías de investigación 8,82 % de directores de tese con sexenios vivos 91,67 Nº de teses defendidas 8 % de egresados que están traballando 100 % de egresados que están traballando en función do nivel de doctor 87,50 % de …

Continuar lendo