Programa SICUE

O programa SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españois) permite estadías cuadrimestrais ou anuais noutras universidades españolas. A mobilidade pode facerse en 3º ou 4º curso do grao. Cada estudante debe buscar na oferta de prazas publicada coa convocatoria que destinos hai dispoñibles para o seu grao.

Para coñecer as equivalencias xa estudadas ou propoñer novas, o alumno deberá poñerse en contacto coa subdirección de RR. II. da EEI.

O prazo para presentar as solicitudes é do 13 ao 27 de febreiro.

Faranse dúas sesións informativas a través do Campus Remoto os días 10 e 17 de febreiro de 13:00 a 14:00 horas:

É de aplicación o regulamento para programas de mobilidade de estudos da EEI.

Documentos e enlaces