Programa Avenir

O programa de bolsas de excelencia “ AVENIR” diríxese a estudantes que desexan realizar unha estancia en Francia para estudar nunha universidade ou « Grande École » ou realizar prácticas nunha empresa francesa durante o curso 2020/2021.

Data límite para a solicitude: 3 de maio de 2020.