Erasmus prácticas

O alumnado debe presentar as solicitudes na Secretaría Virtual, en «Formularios e enquisas». Unha vez cuberto o formulario deberán imprimilo, asinalo e entregalo en calquera dos rexistros da Universidade ou en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das Administracións Públicas.

O período mínimo de prácticas é de 2 meses a tempo completo.