Erasmus Prácticas 19/20

O alumnado debe presentar as solicitudes na Secretaría Virtual en Formularios e enquisas.

Unha vez cuberto o formulario deberán imprimilo, asignarlo e entregalo en calquera dos rexistros da Universidade.

O período mínimo de prácticas é 2 meses a tempo completo.