Convocatoria de bolsas de formación en centros de investigación

Bolsas remuneradas para estudantes do Mestrado de Enxeñería Industrial.

Entre outras, ofrécese unha praza no Centro de Apoio Científico Tecnolóxico á Investigación (CACTI).

A duración máxima do período formativo será de 10 meses, iniciándose non antes do 1 de outubro de 2019 e finalizando o 31 de xullo de 2020.

O número de horas de colaboración sera de 20 h/semanais.

A dotación económica bruta será como máximo 480 €/mes

Documentos e enlaces