Docencia en inglés para o curso 2022/2023

Para o curso 2022/2023 a Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo ten previsto un programa de docencia en inglés. Este programa impartirase, tanto en grao como en mestrado, nos seguintes grupos: 1º curso: en tódolos graos (grupo E), Sede Campus 2º curso: Grao en Enxeñería Mecánica (grupo 2º M1), Sede Campus 2º curso: Grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais (grupo 2º T1), Sede Cidade 3º curso: Grao en Enxeñería Mecánica (grupo 3º M1), Sede Campus 3º curso: Grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais (grupo 3º T1),  Sede Cidade 4º curso: Grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais (grupo X1), …

Continuar lendo

Prácticas de Campo e Saídas de Estudos

Solicitude Os profesores deberán entregar no Negociado de Asuntos Xerais da EEI, dentro do prazo establecido, a seguinte documentación: Formulario de solicitude de xestión das prácticas de campo e saídas de estudos no que constan os datos da actividade a realizar Impreso de conformidade asinado polos coordinadores das materias afectadas. O profesor solicitante será o responsable de que non se causen prexuízos ao resto das materias Previsión de gastos no caso de actividades de máis dun día de duración Prazo O prazo para presentar as solicitudes finaliza o 2 de febreiro de 2022. Documentos e enlaces Normativa e Impresos

Continuar lendo

Calendario de Exames

  Curso 2021/2022 O calendario de exames para o curso 2021/2022 foi aprobado pola Comisión Permanente da Escola de Enxeñería Industrial o 21/06/2021. É importante permanecer atentos á web para estar informados de calquera modificación que se poida producir. Titulacións de Grao Graos Sede Cidade (Calendario con aulas da convocatoria de xullo) Graos Sede Campus (Calendario con aulas da convocatoria de xullo) PCEO: Dobres graos Curso de Adaptación ao Grao Titulacións de Mestrado Mestrado en Enxeñería Industrial  

Continuar lendo

Horarios

   Curso 2021/2022 Os horarios do curso 2021/2022 foron aprobados pola Comisión Permanente da EEI o día 21/06/2021. É importante permanecer atentos ás novas e ás listas de correo por se houbese que facer algún tipo de axuste por razón de carácter organizativo. Solicitarvos toda a vosa colaboración para que, xuntos, sexamos quen de superar esta situación. Titulacións de Grao Graos Sede Cidade Graos Sede Campus Enxeñería Biomédica – Hospital Álvaro Cunqueiro PCEO: Dobres graos Curso de adaptación ao Grao Titulacións de Mestrado Mestrado en Enxeñería Industrial    

Continuar lendo