Calendario Académico

Calendario académico curso 2021/2022 O Calendario Académico do curso 2021/2022 foi aprobado pola Comisión Permanente o 30/04/2021. Pregámosvos que esteades atentos á web para estar informados de calquera modificación que se poida producir. Títulos de Grao Comezo da actividade académica ⇒ 6 de setembro de 2021 Comezo da actividade docente ⇒ 13 de setembro de 2021 Inicio 2º cuadrimestre ⇒ 31 de xaneiro de 2022 Exames Fin de Carreira ⇒ do 2 ao 10 de setembro de 2021 Exames 1º cuadrimestre ⇒ do 10 ao 27 de xaneiro de 2022 Exames 2º cuadrimestre ⇒ do 16 ao 31 de maio …

Continuar lendo

Preinscrición e Matrícula

Calendario de intención de matrícula, preinscrición e matrícula para o Mestrado en Enxeñería Biomédica:  Intención de Matrícula  15 de xullo de 2022  Data límite para entregar a Declaración de Interese  1º prazo de Matrícula  23 – 28 de xullo de 2022  Primeiro período de preinscrición  2 de agosto de 2022  Publicación da listaxe provisoria de admitidos  9 – 12 de setembro de 2022  Período de reclamacións á listaxe provisoria  15 de setembro de 2022  Publicación da listaxe definitiva de admitidos 16 – 19 de setembro de 2022  Primeiro período de matrícula  2º prazo de Matrícula  26 – 28 de setembro …

Continuar lendo

Competencias do Mestrado en Enxeñería Biomédica

Competencias básicas: CB1 – Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. CB2 – Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. CB3 – Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas …

Continuar lendo

Mestrado en Enxeñería Biomédica

120 Créditos 2 Cursos 20 Prazas Presencial    Descrición do título Co Mestrado en Enxeñería Biomédica búscase afianzar e potenciar os estudos do Grao en Enxeñería Biomédica, aportando ao alumnado unha formación de amplo espectro, que responda ás necesidades de dispoñer de persoal técnico de alta cualificación para deseñar e aplicar novas e avanzadas tecnoloxías no ámbito sanitario, e completar así unha formación que abrangue todas as etapas e aspectos relacionados coas tecnoloxías e produtos sanitarios. Se estás interesado en cursar este mestrado, podes cubrir sen compromiso este formulario de intención de matrícula. Impártese en colaboración co Complexo Hospitalario Universitario …

Continuar lendo