Eleccións á Xunta de Escola 2020

Sorteo da Xunta Electoral

O venres 14 de febreiro de 2020, ás 11:04 horas, na Sala de Xuntas da Sede Campus procedeuse ao sorteo público da Xunta Electoral para as eleccións de membros da Xunta de Escola da EEI.

Segundo o artigo 4 da “Normativa para a elección de membros das Xuntas de Centro” aprobada polo Consello de Goberno da Universidade de Vigo, na súa sesión do 11 de decembro de 2003 a Xunta Electoral está composta por:

a) O Decano ou decana ou persoa que exerza a dirección do centro, que a preside

b) O Secretario ou secretaría do centro, que actúa como secretario ou secretaria da mesma

c) Unha persoa pertencente ao persoal docente e investigador, outra ao persoal de administración e servizos e outra ao sector de estudantes, designadas por sorteo público, así como as súas persoas suplentes

Xunta Electoral

 1. O director: Juan E. Pardo Froján
 2. O secretario: Pablo Izquierdo Belmonte
 3. Persoal docente e investigador:
  • Titular: Luis Diéguez González
  • Suplente 1: Francisco Rodríguez Castro
  • Suplente 2: Joaquín Baltasar Collazo Rodríguez
  • Suplente 3: Eugenio Ignacio Fuentes Fernández
  • Suplente 4: Francisco Poza González
  • Suplente 5: Sara del Río del Río
  • Suplente 6: Brais Paradela Doutón
  • Suplente 7: Manuel Ángel Pombal Diego
  • Suplente 8: Rafael Sanz Domínguez
  • Suplente 9: Elena Beatriz Martín Ortega
 4. Estudantes:
  • Titular: Andrea Fernández Montenegro
  • Suplente 1: Ariel Prado Camargo
  • Suplente 2: Patricia Laura Rodríguez Rodríguez
  • Suplente 3: José Manuel Lago Carrera
  • Suplente 4: María Rosales Couso
  • Suplente 5: Pablo Lameiro Uzal
  • Suplente 6: Yago Alonso Beiro
  • Suplente 7: Sergio Pérez Doce
  • Suplente 8: Alejandro Rodríguez Lado
  • Suplente 9: Adán Sousa Freitas
 5. Persoal de administración e servizos:
  • Titular: Fernando Martínez García
  • Suplente 1: Alicia Costas González
  • Suplente 2: Marta Seoane Viétez
  • Suplente 3: César Grela Ángel
  • Suplente 4: Mª Josefa Rivas Sieira
  • Suplente 5: Pablo Cabral Pedreira
  • Suplente 6: Rosa Mª Patiño Gómez
  • Suplente 7: Alicia Ferreiro Domínguez
  • Suplente 8: Aurora Lorenzo Núñez
  • Suplente 9: Mª Jesús Rodríguez González

Calendario Electoral

 • 21 de febreiro de 2020:
  • Publicación do calendario electoral
  • Publicación dos censos provisionais
 • 26 – 28 de febreiro de 2020:
  • Prazo de reclamacións aos censos provisionais
 • 03 de marzo de 2020:
  • Publicación dos censos definitivos
 • 04 – 06 de marzo de 2020:
  • Prazo presentación de candidaturas
 • 12 de marzo de 2020:
  • Proclamación provisional de candidaturas
 • 13 -17 de marzo de 2020:
  • Plazo de reclamación ás candidaturas provisionais
 • 24 de marzo de 2020:
  • Proclamación definitiva de candidaturas
 • 25 – 30 de marzo de 2020:
  • Campaña Electoral
 • 31 de marzo de 2020
  • Xornada de reflexión
 • 01 de abril de 2020:
  • Votacións
 • 03 de abril de 2020:
  • Proclamación provisional de resultados
 • 13 – 15 de abril de 2020:
  • Prazo de reclamacións aos resultados provisionais
 • 17 de abril de 2020:
  • Proclamación definitiva de resultados

As reclamacións debidamente argumentadas, e a presentación de candidaturas, realizaranse na Área de Apoio a Centro e Departamentos ou no Negociado de Asuntos Xerais de calquera das dúas sedes, de 9:00 a 14:00 horas.

Rematado o Estado de alarma e as súas prórrogas, retómanse os prazos do proceso electoral a membros de Xunta de Escola.

Quedaban pendentes varios días do prazo de reclamacións ás Candidaturas Provisionais.  Para aqueles que non fixesen chegar previamente as reclamacións pertinentes, establécese o prazo ata o vindeiro mércores ás 14h para que as fagan chegar por email a eei.asuntosxerais@uvigo.es con copia a eei.secretario@uvigo.es

Censos provisionais

Aquelas persoas que se encontren nos censos provisionais en dous sectores (PDI B ou alumnos de doutoramento) teñen que optar por un deles dentro dos prazos establecidos para a reclamación dos censos provisionais, no caso de non facelo prevalecerá o censo do sector “alumnos”. O prazo de reclamación aos censos provisionais remata o día 28 de febreiro de 2020.

Censos definitivos

Candidaturas

 • Sector A
  • 192 (Todo o profesorado con vinculación permanente e docencia maioritaria na Escola)
 • Sector B
  • 34 (Representación do persoal docente e investigador non funcionario)
   • 27 (Dedicación a tempo completo)
   • 7 (Dedicación a tempo parcial)
 • Sector C
  • 113 (Representación dos estudantes)
   • 94 (1º e 2º ciclo)
   • 19 (3º ciclo)
 • Sector D
  • 38 (Representación do persoal de administración e servizos)
 • Total 377 membros da Xunta de Escola

Formulario candidaturas

Proclamación provisional de candidaturas

Proclamación definitiva de candidaturas

Ábrese un prazo dende a publicación das candidaturas definitivas, ata o vindeiro venres día 10 de xullo ás 12:00 horas, para recibir calquera reclamación ao respecto, mediante un email a eei.secretario@uvigo.es.

Proclamación candidaturas

Pasados os prazos establecidos, e de acordo ao aprobado na sesión da Xunta Electoral da EEI do pasado venres 3 de xullo, as candidaturas definitivas pasan a ser membros electos da Xunta de Escola da EEI polos correspondentes sectores.

Lembramos aos membros electos que non pertenzan actualmente á Xunta de Escola, contacten coa dirección do centro (eei.secretario@uvigo.es) para seren engadidos ao listado de distribución da devandita Xunta.