Documentación Eleccións á Dirección da EEI 2021

Xunta electoral

 1. O director: Juan E. Pardo Froján
 2. O secretario: Pablo Izquierdo Belmonte
 3. Persoal docente e investigador:
  • Titular: Luis Diéguez González
  • Suplente 1: Francisco Rodríguez Castro
  • Suplente 2: Joaquín Baltasar Collazo Rodríguez
 4. Estudantes:
  • Titular: Andrea Fernández Montenegro
  • Suplente 1: Ariel Prado Camargo
  • Suplente 2: Patricia Laura Rodríguez Rodríguez
 5. Persoal de administración e servizos:
  • Titular: Fernando Martínez García
  • Suplente 1: Alicia Costas González
  • Suplente 2: Marta Seoane Viétez

Calendario electoral

 • 05-02-2021:
  • Publicación dos censos provisionais
 • 08-02-2021 ao 10-02-2021:
  • Prazo de reclamacións aos censos provisionais
 • 12-02-2021:
  • Publicación dos censos definitivos
 • 15-02-2021 ao 17-02-2021:
  • Prazo de presentación de candidaturas
 • 19-02-2021:
  • Proclamación provisional de candidaturas
 • 22-02-2021 ao 24-02-2021:
  • Prazo de reclamacións ás candidaturas provisionais
 • 26-02-2021:
  • Proclamación definitiva de candidaturas
 • 01-03-2021 ao 03-03-2021:
  • Campaña electoral
 • 04/03/2021
  • Xornada de reflexión
 • 05-03-2021:
  • Votación (Xunta de Escola)

Censos provisionais

As reclamacións debidamente argumentadas e a presentación de candidaturas realizaranse na Area de Apoio a Centro e Departamentos e/ou no Negociado de Asuntos Xerais de calquera das dúas sedes da EEI de 9:00 a 14:00 horas, ou ben por rexistro electrónico da Universidade de Vigo, presencial ou telematicamente, ou ben por email aos seguintes enderezos:  eei.centro.departamentos@uvigo.es ou eei.asuntosxerais@uvigo.es, con copia a eei.secretario@uvigo.es.

Censos definitivos

Recibidas as reclamacións ao censo provisional, publícase o censo definitivo do Sector PDI-A. No relativo aos censos provisionais dos sectores PDI-B, C e D, non recibíndose ningunha reclamación, ditos censos provisionais pasan a ser definitivos.

Presentación de candidaturas

A presentación de candidaturas realizarase por Rexistro, Rexistro electrónico, ou na Área de Apoio a Centro e Departamentos ou no Negociado de Asuntos Xerais de calquera das dúas sedes, de 9:00 a 14:00 horas nos prazos indicados, ou ben por email a eei.centro.departamentos@uvigo.es ou eei.asuntosxerais@uvigo.es, con copia a eei.secretario@uvigo.es.

Proclamación provisional de candidaturas

Candidaturas provisionais

Proclamación definitiva de candidaturas

Candidaturas definitivas

Non recibíndose ninguha reclamación, a relación provisional convértese en relación definitiva de candidatos.

 A Xunta de Escola na que se realizará a votación terá lugar no Salón de Actos da sede Campus da Escola de Enxeñería Industrial o venres 5 de marzo, ás 11:00 horas.

Resultado da votación

 Votos emitidos: 126

Votos a favor do candidato Juan Enrique Pardo Froján: 101

Votos en contra do candidato Juan Enrique Pardo Froján: 24

Votos en branco: 1

Votos nulos: 0

Resulta elixido director da Escola de Enxeñería Industrial: Juan Enrique Pardo Froján.