Documentación Eleccións á Dirección da EEI 2020

Xunta electoral

 1. O director: Juan E. Pardo Froján
 2. O secretario: Pablo Izquierdo Belmonte
 3. Persoal docente e investigador:
  • Titular: Luis Diéguez González
  • Suplente 1: Francisco Rodríguez Castro
  • Suplente 2: Joaquín Baltasar Collazo Rodríguez
 4. Estudantes:
  • Titular: Andrea Fernández Montenegro
  • Suplente 1: Ariel Prado Camargo
  • Suplente 2: Patricia Laura Rodríguez Rodríguez
 5. Persoal de administración e servizos:
  • Titular: Fernando Martínez García
  • Suplente 1: Alicia Costas González
  • Suplente 2: Marta Seoane Viétez

Calendario electoral

 • 17-07-2020:
  • Publicación dos censos provisionais
 • 20-07-2020 ao 23-09-2020:
  • Prazo de reclamacións aos censos provisionais (Non computan os días non lectivos dos meses de xullo, agosto e setembro)
 • 25-09-2020:
  • Publicación dos censos definitivos
 • 28-09-2020 ao 30-09-2020:
  • Prazo de presentación de candidaturas
 • 02-10-2020:
  • Proclamación provisional de candidaturas
 • 05-10-2020 ao 07-10-2020:
  • Prazo de presentación de reclamacións ás candidaturas provisionais
 • 09-10-2020:
  • Proclamación definitiva de candidaturas
 • 12-10-2020 ao 14-10-2020:
  • Campaña electoral
 • 15/10/2020
  • Xornada de reflexión
 • 16-10-2020:
  • Votación en Xunta de Escola

Censos provisionais

As reclamacións debidamente argumentadas e a presentación de candidaturas realizaranse por Rexistro, Rexistro electrónico, ou na Área de Apoio a Centro e Departamentos ou no Negociado de Asuntos Xerais de calquera das dúas sedes, de 9:00 a 14:00 horas nos prazos indicados, ou ben por email a eei.centro.departamentos@uvigo.es ou eei.asuntosxerais@uvigo.es, con copia a eei.secretario@uvigo.es.

Censos definitivos

Non recibíndose ningunha reclamación nos prazos establecidos, os censos provisionais pasan a definitivos.

Presentación de candidaturas

A presentación de candidaturas realizarase por Rexistro, Rexistro electrónico, ou na Área de Apoio a Centro e Departamentos ou no Negociado de Asuntos Xerais de calquera das dúas sedes, de 9:00 a 14:00 horas nos prazos indicados, ou ben por email a eei.centro.departamentos@uvigo.es ou eei.asuntosxerais@uvigo.es, con copia a eei.secretario@uvigo.es.

Non se recibiron candidaturas. En caso de haber algunha reclamación respecto diso, débese presentar no prazo indicado no calendario (do 5 ao 7 de outubro, ata as 12 h) e seguindo o procedemento indicado.

Documentos e enlaces